De stichting Natuurbehoud Steenwijkerland is opgericht ten behoeve van het beschermen, verbeteren en het herstellen van natuur en milieu en leefomgeving in de gemeente Steenwijkerland en naburige gemeenten.

Hieronder wordt verstaan:

– Bevorderen van de naleving van bestaande wet- en regelgeving.
– Het bevorderen. behouden, behartigen en herstel van natuur in de ruime zin van het woord, in de gemeente Steenwijkerland.
– Bevorderen en behouden van gezondheid, schone lucht/woonomgeving en woonrust
– Bewaken en verhogen van de kwaliteit van nieuwe regelingen, maatregelen en beleid.
– Bevorderen van transparantie en het verbeteren van toegang tot informatie aangaande deze onderwerpen.
– Bevorderen van biodiversiteit.

De stichting tracht dit te bereiken door:

– Het verwerven en beheren van fondsen ten bate van de te voeren procedures.
– Het voeren van noodzakelijke juridische procedures.

De stichting heeft uitdrukkelijk niet de intentie om winst te maken.

De stichting is geregistreerd bij de KVK onder nummer 90644808, een uittreksel hiervan kunt u hier downloaden.